NO  1                      


                2011年 ~ 台南市社區聯誼交流活動


                               葉先鳴老師提供


 


NO 2
  


 


 


 NO 3
  


 


 


NO 4
  


 在那眾多彩繪藝術裡 . 彩繪石頭這門藝術 . 能畫出那麼生動 . 不是三 . 二年可以達到ㄉ


 


  

全站熱搜

老K 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()